Wat doen we

– Expertises

De gebruikelijke expertisewerkzaamheden bij schadegevallen. Het organiseren van expertises, het bijwonen ervan en het rapporteren van de vaststellingen. Eveneens zorgen wij, indien nodig, via ons eigen kanalen, voor het organiseren van noodverkoop van beschadigde goederen.

marine:
cargo, vervoerdersaansprakelijkheid, etc..

non marine:
professionele aansprakelijkheid (B.A.), productaansprakelijkheden, bedrijfsschades,¬†landbouwschades en veestapel, … Wij kunnen, indien nodig beroep doen op ons eigen uitgebouwd netwerk van experten, zowel op nationaal als internationaal vlak. De rapportering van deze werkzaamheden worden steeds uitgevoerd op basis van onze garanties inzake kwaliteit.

Construction:
bouwtechnische aangelegenheden (ABR) (in samenwerking met onze partner Xolutions)

Perishables:

– Consultancy
– Preventieonderzoek en risico-analyse
– Adviesverlening inzake verpakking/lading/stuwing van goederen
– Adviesverlening inzake bouwtechnische aangelegenheden